Trang phục dệt zèng vào công sở

Trong đời sống hiện đại, trang phục của đồng bào dân tộc thiểu số dần mất chỗ đứng. Trước nguy cơ mai một, huyện A Lưới đã vận động công chức, viên chức, học sinh là người dân tộc thiểu số đồng loạt mang trang phục truyền thống 1 ngày/tuần.

Chia sẻ video


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP