Tìm hướng bảo tồn công trình kiến trúc Pháp

Ngoài Hà Nội, Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh thì Huế đang sở hữu một gia tài công trình kiến trúc kiểu Pháp lâu năm. Đập bỏ hay sửa chữa, bảo tồn các công trình này trong điều kiện hiện nay vẫn còn nhiều tranh cãi.

Chia sẻ video


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP