Thú chơi mô hình quân sự

Du nhập vào Việt Nam khá lâu nhưng thú chơi mô hình quân sự chỉ mới xuất hiện năm, bảy năm trở lại đây ở Huế với một vài người chơi. Họ thuộc nhiều thế hề, làm ngành nghề khác nhau, đến với thú chơi này bằng niềm đam mê nghệ thuật và ước muốn tái hiện hình ảnh lịch sử qua các mô hình và sa bàn thu nhỏ.

Chia sẻ video


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP