Mai Điền Hòa nở đúng Tết

Mai Điền Hòa chủ yếu được uốn theo các thế rồng như, thế long giáng: nghĩa là mai được uốn theo hình lép, có dáng rồng từ trên cao sà xuống; thế long thăng: mai có hình rồng bay lên trời; thế long vân: mai có hình rồng uốn quanh cột đình...
Chia sẻ video


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP