Kỹ năng sống cho học sinh

Trước những ảnh hưởng tiêu cực từ xã hội, cùng yêu cầu của quá trình hội nhập, kỹ năng sống cho học sinh trở nên cấp thiết, nhằm giúp các em tự rèn luyện và bảo vệ bản thân.
Chia sẻ video


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP