Cây hồng trên đất A Lưới

Hồng là loại cây ăn quả bén duyên ở vùng đất A Lưới gần 20 năm nay. Khác với những năm trước, năm nay, giá hồng khá cao khiến cho nông dân vùng cao rất phấn khởi. Hồng Bắc là một trong những xã có diện tích hồng lớn của A Lưới.

Chia sẻ video


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP