Báo động thực trạng nhận bảo hiểm xã hội một lần

Tại Thừa Thiên Huế năm 2017 có 5.525 trường hợp được giải quyết BHXH một lần, tương đương với khoảng 127,8 tỷ đồng, bình quân 23 triệu đồng/người. 7 tháng đầu năm nay có 3.908 trường hợp trường hợp giải quyết BHXH một lần, tương đương với khoảng 96,8 tỉ đồng. Trong khi đó, số lượng tham gia BHXH tăng mới năm 2017 là 6.186 người; 6 tháng đầu năm 2018 tăng mới 7.466 người.
Chia sẻ video


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP